CALLIO KARTA PO NOVOM A TERAZ  EŠTE VÝHODNEJŠIE

Callio karta sa oplatí

JEDNODUCHO PLATÍ, ŽE CALLIO KARTA SA OPLATÍ

… a to bez ohľadu na to, či ju použijete na pripísanie finančného príspevku alebo stravných poukážok:

1 % späť na Callio kartu z každej platby na ktorejkoľvek prevádzke na Slovensku.

5 % späť na Callio kartu z každej objednávky zo slovenskej donáškovej služby DONES.TO.

Stanete sa automaticky členom programu ODMENA+ a získate ďalšie extra zľavy v mnohých obchodoch.

Stravné poukážky sú pripisované na Callio kartu v iný termín, ako je Váš výplatný termín. Viete si tak lepšie riadiť svoj osobný rozpočet.

Počas celého roka 2022 - každý deň žrebovanie o 300 EUR pre držiteľov Callio karty.

Dobrovoľný výber formy zabezpečenia príspevku na stravovanie


Podľa § 152 ods. 7 Zákonníka práce je zamestnávateľ za zákonom stanovených podmienok povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Vzhľadom na uvedené zamestnanec (prosíme, vypĺňať formulár s diakritikou):
Ulica a číslo.
Obec.
PSČ.
//
Prosíme, zadajte v tvare s lomítkom.
Informáciu je potrebné uviesť tak, ako je na výplatnej páske.
Informáciu je potrebné uviesť tak, ako je na výplatnej páske.