CALLIO KARTA PO NOVOM A TERAZ  EŠTE VÝHODNEJŠIE AJ PRE ZAMESTNANCOV

Callio karta sa oplatí

JEDNODUCHO PLATÍ, ŽE CALLIO KARTA SA OPLATÍ

… a to bez ohľadu na to, či ju použijete na pripísanie finančného príspevku alebo stravných poukážok.

Dobrovoľný výber formy zabezpečenia príspevku na stravovanie


Podľa § 152 ods. 7 Zákonníka práce je zamestnávateľ za zákonom stanovených podmienok povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Vzhľadom na uvedené zamestnanec (prosíme, vypĺňať formulár s diakritikou):
Ulica a číslo.
Obec.
PSČ.
//
Prosíme, zadajte v tvare s lomítkom.
Informáciu je potrebné uviesť tak, ako je na výplatnej páske.
Informáciu je potrebné uviesť tak, ako je na výplatnej páske.