MULTIFUNKČNÁ KARTA CALLIO BONSY

Jedinečný informačný systém pre správu zamestnaneckých účtov. Univerzálna zamestnanecká karta typu „all-in-one“, s ktorou môžete ušetriť aj tisíce eur.

Vhodný pre každú firmu i živnostníkov.

callio bonsy karta

Funkcie karty Callio Bonsy

  • STRAVOVANIE: Kombinuje výhody kantínového systému (pri ktorom dochádza k platbe len za objednané stravovania a nie je potrebné nakupovať poukážky na celý mesiac, bez ohľadu na to, či reálne dochádza k ich uplatňovaniu držiteľmi) s výhodami zabezpečenia stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok, ktoré prináša jej držiteľom nepomerne širšie možnosti využitia.
  • DOCHÁDZKA: Umožňuje prepojiť existujúci (prípadne zaviesť nový) dochádzkový systém so zamestnaneckým účtom a s pomocou takéhoto prepojenia sledovať napr. nároky na rôzne služby sociálnej politiky zamestnávateľa.
  • BENEFITY: Callio Bonsy umožňuje zamestnávateľom poskytovať kredit na zamestnanecké karty, oprávňujúci jej držiteľa k čerpaniu v sieti viac ako 10.000 prevádzok. K úhrade za vyčerpaný kredit dochádza raz mesačne prostredníctvom faktúry zaslanej prevádzkovateľom systému zamestnávateľovi.
  • PRÍSTUPY: Umožňuje prepojiť existujúci (prípadne zaviesť nový) prístupový systém so zamestnaneckým účtom a zabezpečiť efektívnu reguláciu zamestnancov v priestore, prípadne v rôznych systémoch.
  • REKREÁCIA: Jednoduché a automatické spracovávanie rekreačných poukazov. Rekreačný príspevok môžete zamestnancovi preplácať podľa vašich preferencií vopred, pri rezervácii pobytu, počas alebo po rekreácii. Všetky procesy spravujete prehľadne vo vašom webovom rozhraní. Navyše, aj zamestnanec má k dispozícii klientskú zónu, v ktorej vidí svoj zostatok a môže realizovať online rezervácie.

 

Využívanie systému Callio Bonsy:

Zamestnancovi umožňuje používať jednu univerzálnu kartu s mnohými službami podľa preferencií zamestnávateľa. Systém je založený na modulárnej platforme tak, aby zefektívnil náklady zamestnávateľa. Na vytvorenej technologickej infraštruktúre sa zapínajú jednotlivé moduly podľa potrieb zamestnávateľa.

DOPLNKOVÉ MODULY:

Callio Bonsy umožňuje rozširovanie o ďalšie doplnkové moduly: výdaj pracovných prostriedkov a ďalšie.

Úspora nákladov s Callio Bonsy

Karta kombinuje niekoľko výhod, ktoré prinášajú zamestnávateľovi úspory v tisíckach eur ročne.

Implementácia

Spája všetky funkcie na jednej karte a klienti neplatia extra poplatky za pripájanie modulov.

Administratíva

Elektronický systém znižuje riziká spojené s manipuláciou s ceninami.

Bezpečnosť

Už nehrozia nečakané straty rôznych poukážok alebo vstupov do zamestnania.

Multifunkčnosť

Od stravy až po rekre poukazy. Všetko na jednej karte.

Zabezpečenie

Hradia sa len skutočne realizované služby, t.j. presné sumy na stravné, rekreáciu, wellness služby či iné moderné firemné benefity.

Čas

Elektronizácia firemných benefitov prináša časové úspory na rozdiel od poukážok rôzneho typu. Tak na strane zamestnávateľa ako aj zamestnanca.

Živnostníci

Vďaka daňovým zvýhodneniam si používaním systému CALLIO BONSY znižujete daňový základ.

Otázky na Callio Bonsy

Otázky na Callio Bonsy

Pridaj sa do rodiny Callio

Rodina kariet Callio ponúka inovatívny ekvivalent moderných elektronických benefitov, ktoré prinášajú množstvo výhod.
Pre zamestnanca aj zamestnávateľa. Spojte sa s nami.

Pošlite nám správu

Vybrat službu

9 + 2 =

Kontaktné údaje

GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 47 079 690​

CALLIO užívateľ: 02 32 77 37 37
CALLIO partner: 02 32 77 37 22
CALLIO zamestnávateľ: 02 32 77 37 33

info@ggfs.eu

Pošlite nám správu

Vybrat službu

1 + 12 =