Callio karta po novom a výhodnejšie

Aj po zmene Zákonníka práce od 1. marca 2021 stále platí, že Callio karta sa oplatí… je to najjednoduchšia a finančne najvýhodnejšia alternatíva finančného príspevku alebo stravných poukážok. Prečo je to tak?

CAL_gastro_karta_web

Päť hlavných dôvodov v skratke:

1. Rozšírili sme funkcionalitu karty Callio – a preto môžu byť finančný príspevok či stravné poukážky k dispozícii na jednej karte – systém totiž rozlišuje dve samostatné elektronické peňaženky.
2. Jedna karta pre všetko – okrem zabezpečenia stravovania je možné multifunkčnú kartu Callio využiť ako nosič zamestnaneckých benefitov, dovolenkových poukazov, sledovať dochádzku, udeľovať zamestnanecké prístupy a ďalšie. Nie je to „len“ elektronická stravná karta, ale zamestnanecký systém s množstvom funkcií.
3. Zamestnávateľ si vďaka Calliu zníži administratívnu záťaž – nemusí evidovať voľbu zamestnanca v súvislosti s príspevkom na stravu. O všetko sa postará Callio.
4. Zamestnanec má k dispozícii prostriedky na karte a môže ich hneď čerpať s rôznymi výhodami ako sú cashback, zľavy, donášky, či možnosť vyhrať finančný bonus.
5. Vďaka výhodnej ponuke je poskytovanie príspevku na stravu prostredníctvom Callio finančne výhodnejšie, ako posielať peniaze priamo na účet zamestnanca. 

Ako funguje systém Callio a v čom pomáha pri riešení situácie so zabezpečením stravovania po 1.3.2021:

 • Callio je unikátny systém zamestnaneckej karty, ktorá umožňuje poskytovať finančný príspevok  a súčasne aj stravné poukážky vďaka od seba oddeleným elektronickým peňaženkám.
 • Zamestnávateľ sám alebo pomocou služby Callio získa od zamestnancov rozhodnutie, akou formou chcú mať poskytnuté príspevky na stravovanie. Každý zamestnanec má vydanú svoju Callio kartu. Informácia o výbere medzi stravnou poukážkou alebo finančným príspevkom je uložená na karte.
 • Zamestnávateľ jedenkrát mesačne vypočíta nárok zamestnancov na stravovanie.
 • Zamestnávateľ zadá do Callio portálu informáciu o vypočítaných nárokoch rovnako, ako to robil doteraz. Systém Callio automaticky rozpozná, či má na kartu pripísať peniaze vo forme finančného príspevku, alebo hodnotu stravných poukážok.
 • Callio vystaví na zamestnávateľa faktúru na predmet zabezpečenia stravovania v zmysle §152 Zákonníka práce. Na faktúre sa budú nachádzať dva údaje – hodnota finančného príspevku na stravovanie a hodnota poskytnutých stravných poukážok.
 • Takto objednané “nároky” (finančný príspevok alebo stravné poukážky) zaúčtuje zamestnávateľ do nákladov ako kombináciu príspevku zamestnávateľa a prípadnej zrážky zo mzdy. Informáciu o tom, akú hodnotu kam zaúčtovať, zabezpečí systém Callio automaticky ihneď po zadaní nárokov, takže informácia o účtovaní je k dispozícii prakticky okamžite.
 • Každý zamestnanec má k dispozícii príspevok na stravovanie v rovnakom čase, bez ohľadu na to, akú formu si zvolil.
 • Zamestnávateľ získava prístup k marketingovým akciám pre seba aj pre zamestnancov; poskytovanie príspevku prostredníctvom Callio je tak pre zamestnávateľa výhodnejšie ako priamo posielať peniaze na účet zamestnanca.
 • Zamestnanec má k dispozícii kartu, ktorú môže využívať podľa toho či si vybral stravné poukážky alebo finančný príspevok; pri použití finančného príspevku je použitie rovnaké ako pri platbe platobnou kartou, prípadne mobilom.
 • Ďalej sa o stravovanie zamestnávateľ nemusí administratívne starať a jeho povinnosť je splnená.

 • Zamestnávateľ jedenkrát mesačne vypočítal nárok zamestnancov na stravovanie.
 • Zamestnávateľ objednal od emitenta stravných poukážok stravné poukážky vo výške vypočítaného nároku; tieto boli dodané v elektronickej alebo papierovej podobe.
 • Emitent vystavil faktúru na objednané stravné poukážky.
 • Takto objednané “nároky”/ stravné poukážky zaúčtoval do nákladov ako kombináciu príspevku zamestnávateľa a zrážky zo mzdy zamestnanca.
 • Zamestnávateľ uhradil vystavenú faktúru emitentovi.
 • Ďalej sa o stravovanie nemusel administratívne starať a svoju povinnosť zabezpečiť stravu mal splnenú.

 • Zamestnávateľ má od 1.3. navyše povinnosť umožniť zamestnancovi vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravnej poukážky, alebo alternatívne pripísaním tzv. účelovo viazaného finančného príspevku na stravovanie.
 • Zamestnávateľ musí možnosť výberu poskytnúť minimálne jedenkrát ročne, evidovať toto rozhodnutie a podľa neho postupovať.
 • Okrem toho platná novela predpokladá ďalšie rozhodnutia, ktoré musí znášať zamestnávateľ bez jednoznačného výkladu.

 • Pred 1.3.2021 karta Callio Gastro umožňovala využívanie stravných poukážok; bolo možné ju vydať aj s vlastným vizuálom zamestnávateľa.
 • Rozšírením funkcií po 1.3. vznikol komplexný systém Callio, ktorý rozširuje možnosti využívania aj na poskytovanie finančných príspevkov. Umožňuje tak používať Callio kartu podobne ako platobnú kartu, obohatenú o špecifické možnosti súvisiace so zabezpečovaním zamestnaneckých benefitov. Okrem stravovania tak zamestnávateľ môže poskytovať aj zamestnanecké benefitné poukážky, dovolenkové poukazy, alebo kartu prepojiť na dochádzkový či prístupový systém a pod.
 • Systém Callio zároveň rozširuje zákaznícke výhody pre zamestnancov. V pôvodnej karte Callio Gastro sa osvedčili niektoré zákaznícke výhody (napr. 4% späť pri nákupe v sieti potravín BILLA). V novom systém Callio sa na zákaznícke výhody kladie väčší dôraz a ich počet a pestrosť je výrazne vyššia.

Jednoducho platí, že Callio karta sa oplatí…  a to bez ohľadu na to, či ju zamestnanec použije na pripísanie finančného príspevku alebo stravných poukážok.

Vybrané otázky a odpovede:

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA

Využitie Callio kariet prináša pre zamestnávateľa aj zamestnanca množstvo výhod.

Callio karta automaticky sleduje rozdelenie medzi finančný príspevok a stravné poukážky, takže zamestnávateľ nemá starosť so sledovaním takéhoto rozdelenia.

Zamestnávateľ má možnosť získať Zamestnávateľský bonus vo výške až 0,50% z hodnoty finančných príspevkov, čo znamená, že poskytovanie finančných príspevkov prostredníctvom Callio karty je finančne výhodnejšie ako priame posielanie na účet zamestnanca.

Callio kartu je možné využívať aj na poskytovanie ostatných príspevkov zamestnancov, ako napríklad rekreačných poukazov, čím sa šetrí administratíva.

Z pohľadu cashflow - výhodou zostáva aj splatnosť faktúr za poskytované príspevky na stravovanie, ktoré mal zamestnávateľ doteraz pri využívaní stravných poukážok. Aj v prípade rozhodnutia zamestnanca pre finančný príspevok tak príde zamestnávateľovi jedna faktúra raz mesačne, obsahujúca informácie o oboch typoch poskytnutých príspevkov, s rovnakou splatnosťou ako doteraz. Callio karta je tak výhodnejšia aj z pohľadu cashflow zamestnávateľa.

Vďaka množstvu zamestnaneckých výhod a benefitov viažucich sa ku Callio karte (viď. nižšie) zvyšovanie pozitívneho povedomia a dobrej reputácie moderného zamestnávateľa, ktorému záleží na svojich zamestnancoch.

Callio karta môže byť vydaná s vlastným vizuálom zamestnávateľa. Slúži tak nielen ako nástroj na poskytnutie príspevku na stravovanie, ale súčasne ako nástroj na budovanie vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Naštartovanie spolupráce s Callio kartami je teraz mimoriadne výhodné.

Pri využití uvádzacej ponuky nie sú s používaním systému Callio  spojené žiadne mesačné poplatky (štandardná cena za službu kombinácie stravnej poukážky a finančného príspevku je 1,90 EUR mesačne). Súčasťou ponuky je aj vydanie prvej karty zadarmo vrátane využitia vlastného vizuálu.

Zároveň, zamestnávateľ má možnosť získať Zamestnávateľský bonus, a mať tak poskytovanie príspevku ešte výhodnejšie.

Využívanie Callio karty je pre zamestnanca bez poplatku. Zamestnanec má možnosť podľa svojho uváženia využívať aj ďalšie služby spojené s Callio kartou (napr. vydanie dodatkovej karty, aktivácia programu Callio Premium a pod.).

Callio karta chráni zamestnávateľa pred prípadnými postihmi vyplývajúcimi z kontrol zo strany Inšpektorátu práce. Callio karta bude vždy zabezpečovať možnosť využitia v medziach platnej legislatívy a preberá na seba riziko náhrady škôd v prípade, ak by došlo k ich porušeniu.

Podľa výkladu viacerých odborníkov by zamestnanec nemal dostávať príspevok priamo v mzde, ktorá je vyplácaná spätne. Príspevok by mal byť poskytovaný vždy vopred, na začiatku mesiaca. Bez ohľadu na to, či je tento názor prevládajúci alebo nie, Callio karta umožňuje bez problémov dodržať tento postup a pritom je jej využívanie rovnako jednoduché, ako pripisovanie prostriedkov na účet zamestnanca.

VÝHODY PRE ZAMESTNANCA

Zamestnávateľ má možnosť slobodne si zvoliť formu a spôsob, ako zabezpečí stravovanie pre zamestnancov v zmysle Zákonníka práce. Využitie Callio karty namiesto inej formy prináša pre zamestnancov viacero výhod:

 • Zamestnanec môže využívať jednu Callio kartu bez ohľadu na to, akú formu príspevku si zvolil. Je to karta, ktorú má už teraz k dispozícii aj je zvyknutý ju používať.
 • Každý zamestnanec má možnosť získať vstupný kredit až do výšky 10 €, novoročný bonus a ďalšie špeciálne výhody pri aktivácii Callio Premium
 • Pri použití Callio karty získa zamestnanec dodatočné zľavy, výhody a cashback; tieto môžu byť plošné alebo vo vybraných prevádzkach. O presných pravidlách je informovaný prostredníctvom komunikačných materiálov
 • Zamestnanec získava prístup k výhodám vernostného programu Odmena+ s výhodným nakupovaním u obľúbených značiek ako napr. AboutYou, Martinus, Notino, Booking.com, CCC, Datart, Dr.Max, Satur, eobuv.sk, ZľavaDňa, atď.
 • K svojmu Callio účtu môže vydať viacero dodatkových kariet, ktoré môžu byť určené na rôzne príležitosti, napr. ako detská karta, prípadne potravinová karta.
 • Kartu je tiež možné dobíjať svojimi vlastnými prostriedkami a využiť tak získané výhody v ešte väčšej miere, napr. pri výhode 10% dodatočného cashback pri nákupe potravín prostredníctvom donáškovej služby.
 • Každá Callio karta je zaradená do spotrebiteľskej súťaže o 300 € denne. Žrebovanie prebieha každý deň. Za každých 10 € kreditu získa zamestnanec jeden žreb; napríklad ak v danom mesiaci kreditoval na svoju kartu 40 €, má každý deň 4x šancu získať 300 € a to aj opakovane.
 • Okrem toho má zamestnanec možnosť aktivovať si Callio Premium účet s ďalšími výhodami nad rámec štandardnej karty.

Callio Premium je na trhu absolútne jedinečná služba pre zamestnanca nad rámec bežného používania karty. Pre zamestnávateľa nepredstavuje žiadny náklad navyše, ani dodatočnú administratívu, zamestnanec si tento produkt aktivuje sám na základe svojho rozhodnutia. Jeho využívanie nie je nijako podmienené využívaním iných produktov Callio zo strany zamestnávateľa.

Callio Premium je zamestnanecký zákaznícky účet, ktorý ešte zvyšuje výhody spojené s využívaním Callio karty. Umožňuje napríklad zdvojnásobiť niektoré výhody poskytované štandardne ku Callio kartám, prípadne poskytuje úplne nové výhody, ktoré nie sú súčasťou základnej služby Callio. Jednou z výhod účtu Premium je možnosť spotrebovať vopred hodnotu príspevku až do výšky 100% mesačného objemu príspevku. V priebehu jedného mesiaca tak napríklad môže zamestnanec po aktivácii Callio Premium uhradiť namiesto 70€ až 140€ bez toho, aby musel platiť úroky, penále a pod. Táto spotreba vopred nie je zamestnávateľovi fakturovaná.

Pre Callio Premium účet sa využíva už vydaná Callio karta a nie je potrebné vydať novú kartu. Zamestnanec pri aktivácii platí členský poplatok podľa sadzobníka. Členský poplatok je platený priamo zamestnancom.

Callio kartu je možné používať spôsobom, ktorý umožňuje zákonník práce. V prípade, ak zamestnávateľ interpretuje formu účelovo viazaného finančného príspevku ako príspevku, ktorý je možné uplatniť kdekoľvek, Callio karta umožní použitie vo všetkých prevádzkach na Slovensku, kde je možnosť platby kartou, vrátane úhrad na internete. V prípade využitia stravných poukážok je možnosť uplatnenia v cca 10tis. prevádzkach poskytujúcich stravovanie, resp. v potravinách.

 

Callio karta je chránená PINom a ďalšími ochrannými prvkami. Zaručuje rovnakú mieru ochrany, aká je pri štandardných platobných kartách; prístup k účtu pre zistenie zostatku, prehľad rôznych výhod v akceptačných prevádzkach a pod. Od 1.1.2022 bude k dispozícii tiež možnosť platby prostredníctvom mobilu.

AKO NA TO? ANKETA A POUŽITIE SÚČASNEJ KARTY

Callio systém ponúka efektívny spôsob výberu formy príspevku. Každý zamestnanec môže zvoliť svoju preferenciu na portáli Callio, prípadne  pomocou krátkeho telefonického rozhovoru v rámci systému Callio. T.j. pri využití systému Callio nie je potrebná osobná návšteva zamestnanca na HR oddelení, systém vie realizovať výber zamestnanca v súlade s platnou legislatívou aj na diaľku.

Callio môže tiež poskytnúť informácie pred samotným výberom a prezentovať prípadné výhody/ nevýhody konkrétnej formy príspevku, ktoré zamestnancom pomôžu zorientovať sa v problematike.

Určite. Callio poskytuje možnosť zjednodušiť si administratívu a poskytuje jednoduché nástroje na rýchlu a nenáročnú realizáciu ankety medzi zamestnancami.

Zamestnávateľ zároveň získava priame obchodné výhody spojené s využitím Callio karty a má k dispozícii lepší nástroj pre riešenie sporov vyplývajúcich z nejasností aktuálneho znenia Zákonníka práce. Pre viac informácií sa o priamych obchodných výhodách informujte u našich obchodných manažérov.

Aj naďalej je možné používať už vydané Callio Gastro karty. Na základe dodaných podkladov od vás systém pri najbližšom nabití kariet rozdelí hodnoty na stravné poukážky a finančný príspevok automaticky. Na Callio kartu sa tak v prípade výberu finančného príspevku pripíšu reálne peniaze. V prípade výberu stravných poukážok sa na kartu pripíšu stravné poukážky. Tieto hodnoty sú od seba oddelené a zamestnanec na svojom účte vidí rozdelené hodnoty stravných poukážok a finančného príspevku.

Určite áno. Zákon neurčuje Zamestnávateľovi presnú formu, ako má realizovať zabezpečenie stravovania. Práve naopak, jednoznačne prenecháva na zamestnávateľa vykonávanie legislatívneho zámeru tak, aby to bolo pre zamestnávateľa výhodné. Callio karta pre zamestnávateľa okrem iného znižuje aj riziko prípadných postihov zo strany štátnych orgánov. Dôležité je, že zamestnanec prostredníctvom Callio karty získa reálne peniaze / finančný príspevok a tento môže využiť bez obmedzenia.

Už vydané Callio Gastro karty je možné využívať aj na poskytovanie finančného príspevku. Ten sa pripisuje do samostatnej peňaženky a je oddelený od stravných poukážok.

Pôvodné Callio Gastro karty sa budú do konca roka postupne meniť za novšie karty, ktoré umožnia aj úplnú virtualizáciu karty v mobilnom zariadení.

Pôvodné Callio Gastro karty preto nebudú mať možnosť využitia vo všetkých typoch prevádzok neobmedzene. Túto možnosť budú mať nové karty od 1.1.2022. Legislatívne prostredie je ešte nové, ako aj viaceré ustanovenia zákona týkajúce sa najmä účelovej viazanosti, resp. rozsahu, v akom je možné príspevok využívať (kedykoľvek a na čokoľvek) - preto odporúčame, aby sa úplná voľnosť využitia umožnila až od 1.1.2022, kedy je predpoklad, že už bude dostatočne vyjasnená situácia.

Áno. Rodina Callio produktov obsahuje v oblasti stravovania 3 produkty. Zamestnanec má možnosť výberu medzi Callio finančným príspevkom alebo Callio stravnou poukážkou. Súčasne má možnosť si aktivovať Callio Premium účet a získavať ďalšie výhody.

Pri Callio finančnom príspevku bude mať zamestnanec pripisované na svoju Callio kartu rovnaké peniaze ako by ich dostal na svoj bežný účet, ale získava tiež ďalšie výhody spojené s využívaním Callio karty. Špeciálne výhody má aj pri využívaní stravných poukážok. Každý zamestnanec sa tak môže podľa svojich preferencií rozhodnúť, ktorý Callio príspevok mu viac vyhovuje.

Callio Premium účet prináša balík ďalších výhod spojených s využívaním Callio finančného príspevku ako aj stravných poukážok.

EXPIRÁCIA A ĎALŠIE SLUŽBY

Finančný príspevok na Callio karte funguje obdobne ako peniaze poslané na účet zamestnanca. Sú to skutočné peniaze, ktoré sú zamestnancovi k dispozícii na jeho karte dovtedy, kým ich nevyčerpá. Pripísané finančné prostriedky na Callio karte preto nikdy neexspirujú/ neprepadnú.

V prípade využitia Callio karty na poskytovanie stravných poukážok výber z bankomatu možný nie je. V prípade využitia Callio karty na poskytovanie finančného príspevku bude neskôr možné zabezpečiť aj možnosť výberu hotovosti z bankomatu. Aktuálne taká možnosť nie je k dispozícii.

Zamestnanci sú na Callio kartu zvyknutí už teraz, neprinášame preto novú kartu, umožňujeme využívať už kartu, na ktorú je zamestnanec zvyknutý. Navyše s možnosťou doplniť ju o ďalšie funkcie (dochádzka, prístupy a i.).

Naša spoločnosť si však uvedomuje dôležitosť ekologických riešení – preto od roku 2022 bude možné využívať aj kartu v mobile prostredníctvom služieb Apple Pay a Google Pay. Vydanie takejto karty bude prakticky okamžité a k jednému zamestnaneckému účtu ich bude možné vydať viacero.

Callio kartu je možné napojiť na viaceré dochádzkové a prístupové systémy. Umožňuje tiež možnosť zabezpečiť prostredníctvom nej napríklad úhradu parkovného v administratívnej budove a ďalšie služby. Cieľom Callio karty je poskytnúť pre zamestnávateľa efektívny nástroj pre manažovanie rôznych služieb pre zamestnancov.

Súčasťou Callio karty je aj zamestnanecká benefitná peňaženka, do ktorej je možné pripísať prostriedky ako formu odmeňovania zamestnancov. Tieto je možné uplatniť v sieti prevádzok obdobne, ako je to pri programoch tzv. Caffeterie.

Pri príležitosti špeciálnej udalosti zamestnanca alebo obchodného partnera je možné vydať samostatnú virtuálnu alebo fyzickú Callio kartu s pripísaním určenej hodnoty (jednorazovo aj opakovane). Prevádzka služby je súčasťou balíka služieb Callio, ktoré využíva zamestnávateľ. S vydaním samotnej karty môžu byť spojené poplatky za vydanie karty, najvýhodnejšie riešenie navrhne na základe konkrétnej požiadavky obchodný zástupca Callio.