CALLIO KARTA – PO NOVOM A VÝHODNEJŠIE

AJ PO ZMENE ZÁKONNÍKA PRÁCE PLATÍ, ŽE CALLIO KARTA JE NAJJEDNODUCHŠIA A FINANČNE NAJVÝHODNEJŠIA ALTERNATÍVA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ALEBO STRAVNÝCH POUKÁŽOK. PREČO JE TO TAK?

Novú Callio kartu bude možné od roku 2022 používať na všetkých platobných termináloch na Slovensku. V prípade produktov ako finančný príspevok,benefitné, alebo rekreačné poukazy, nebudete obmedzení akceptačnou sieťou Callio. Vašu Callio kartu jednoducho použijete všade tam, kde je dostupná platba klasickou platobnou kartou.

 

karta-3_gastro

5 KRÁT ÁNO PRE CALLIO KARTU

Rozšírili sme funkcionalitu Callio karty – a preto môžu byť finančný príspevok či stravné poukážky k dispozícii na jednej karte – systém totiž rozlišuje dve samostatné elektronické peňaženky.

Callio karta pre všetko – okrem zabezpečenia stravovania je možné multifunkčnú kartu Callio využiť aj na poskytovanie zamestnaneckých benefitov, rekreačných poukazov, sledovať dochádzku, udeľovať zamestnanecké prístupy a ďalšie. Nie je to „len“ elektronická stravná karta, ale zamestnanecký systém s množstvom funkcií. 

Zamestnávateľ si vďaka Calliu zníži administratívnu záťaž – nemusí evidovať voľbu zamestnanca v súvislosti s príspevkom na stravu. O všetko sa postará Callio.

Zamestnanec má k dispozícii prostriedky na karte a môže ich hneď čerpať. Počas roka 2022 pripravujeme niekoľko výhod ako cashback u vybraných partnerov, zľavy, donášky či možnosť vyhrať finančný bonus.

Vďaka výhodnej ponuke je poskytovanie príspevku na stravu prostredníctvom Callio finančne výhodnejšie, ako posielať peniaze priamo na účet zamestnanca.

Jednoducho platí, že Callio karta sa oplatí… a to bez ohľadu na to, či ju zamestnanec použije na pripísanie finančného príspevku alebo stravných poukážok.

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA

Pre mňa ako zamestnávateľa je najjednoduchšie pripísať príspevok na stravovanie ako finančný príspevok priamo na účet zamestnanca. V čom je pre mňa Callio riešením?

Využitie Callio kariet prináša pre zamestnávateľa aj zamestnanca množstvo výhod.

Callio karta automaticky sleduje rozdelenie medzi finančný príspevok a stravné poukážky, takže zamestnávateľ nemá starosť so sledovaním takéhoto rozdelenia.

Zamestnávateľ má možnosť získať Zamestnávateľský bonus vo výške až 0,50% z hodnoty finančných príspevkov, čo znamená, že poskytovanie finančných príspevkov prostredníctvom Callio karty je finančne výhodnejšie ako priame posielanie na účet zamestnanca.

Callio kartu je možné využívať aj na poskytovanie ostatných príspevkov zamestnancov, ako napríklad rekreačných poukazov, čím sa šetrí administratíva.

 

Z pohľadu cashflow – výhodou zostáva aj splatnosť faktúr za poskytované príspevky na stravovanie, ktoré mal zamestnávateľ doteraz pri využívaní stravných poukážok. Aj v prípade rozhodnutia zamestnanca pre finančný príspevok tak príde zamestnávateľovi jedna faktúra raz mesačne, obsahujúca informácie o oboch typoch poskytnutých príspevkov, s rovnakou splatnosťou ako doteraz. Callio karta je tak výhodnejšia aj z pohľadu cashflow zamestnávateľa.

Vďaka množstvu zamestnaneckých výhod a benefitov viažucich sa ku Callio karte (viď. nižšie) zvyšovanie pozitívneho povedomia a dobrej reputácie moderného zamestnávateľa, ktorému záleží na svojich zamestnancoch.

Callio karta môže byť vydaná s vlastným vizuálom zamestnávateľa. Slúži tak nielen ako nástroj na poskytnutie príspevku na stravovanie, ale súčasne ako nástroj na budovanie vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

ZAMESTNÁVATEĽSKÝ
BONUS VO VÝŠKE AŽ 0,50%

Aké náklady sú spojené s využívaním Callio karty?

 • Naštartovanie spolupráce s Callio kartami je mimoriadne výhodné.
 • Súčasťou ponuky je aj vydanie prvej karty zadarmo vrátane využitia
  vlastného vizuálu.
 • Zároveň, zamestnávateľ má možnosť získať Zamestnávateľský bonus, a mať tak poskytovanie príspevku ešte výhodnejšie.
 • Využívanie Callio karty je pre zamestnanca bez poplatku. Zamestnanec má možnosť podľa svojho uváženia využívať aj ďalšie služby spojené s Callio kartou ako je napríklad aktivácia Callio Premium v cene 1,90 mesačne (viac o Callio Premium nižšie).

 Na priame pripisovanie prostriedkov na účet zamestnanca existuje viacero názorov. Aké stanovisko k tomu zastáva Callio?

Callio karta chráni zamestnávateľa pred prípadnými postihmi vyplývajúcimi z kontrol zo strany Inšpektorátu práce. Callio karta bude vždy zabezpečovať možnosť využitia v medziach platnej legislatívy a preberá na seba riziko náhrady škôd v prípade, ak by došlo k ich porušeniu.

Podľa výkladu viacerých odborníkov by zamestnanec nemal dostávať príspevok priamo v mzde, ktorá je vyplácaná spätne. Príspevok by mal byť poskytovaný vždy vopred, na začiatku mesiaca. Bez ohľadu na to, či je tento názor prevládajúci alebo nie, Callio karta umožňuje bez problémov dodržať tento postup a pritom je jej využívanie rovnako jednoduché, ako pripisovanie prostriedkov na účet zamestnanca.

VYUŽÍVANIE CALLIO KARTY JE PRE
ZAMESTNANCA BEZ POPLATKU

VYUŽÍVANIE CALLIO KARTY JE PRE
ZAMESTNANCA BEZ POPLATKU

VÝHODY PRE

ZAMESTNANCA

VÝHODY PRE

ZAMESTNANCA

 Radi by sme využili možnosť Callio karty ale chceme, aby sa zamestnanec necítil obmedzovaný vo výbere. V čom je využitie Callio karty pre zamestnanca výhodné?

Zamestnávateľ má možnosť slobodne si zvoliť formu a spôsob, ako zabezpečí stravovanie pre zamestnancov v zmysle Zákonníka práce. Využitie Callio karty namiesto inej formy prináša pre zamestnancov viacero výhod:

 • Počas roka 2022 pri použití Callio karty získa zamestnanec dodatočné zľavy, výhody a cashback; tieto môžu byť plošné alebo vo vybraných prevádzkach. O presných pravidlách a spustení jednotlivých výhod bude informovaný prostredníctvom komunikačných materiálov.
 • Kartu je tiež možné dobíjať svojimi vlastnými prostriedkami a využiť tak získané výhody v ešte väčšej miere.
 • Na zabezpečenie nového Callio systému budeme od roku 2022 zdarma prevydávať všetky doteraz vydané Callio karty tak, aby sme vedeli poskytnúť mimoriadne pestrú a výhodnú rodinu produktov Callio na jednej karte.
 • Počas roka 2022 zamestnanec získa aj prístup k výhodám vernostného programu ODMENA+ s výhodným nakupovaním u obľúbených značiek ako napr. AboutYou, Martinus, Notino, Booking.com, CCC, Datart, Dr.Max, Satur, eobuv.sk, ZľavaDňa, atď.
 • K svojmu Callio účtu si môže vydať viacero dodatkových kariet, ktoré môžu byť určené na rôzne príležitosti, napr. ako detská karta,  prípadne potravinová karta.
 • Okrem toho má zamestnanec možnosť aktivovať si Callio Premium účet s ďalšími výhodami nad rámec štandardnej karty.
 • Zamestnanec môže využívať jednu Callio kartu bez ohľadu na to, akú formu príspevku si zvolil.

Výhoda pre držiteľov Callio bude spustená počas roka 2022.

V prípade ďalších informácií a záujmu o spoluprácu, prosím kontaktujte nás telefonicky na 02/327 737 37, prípadne mailom na info@ggfs.eu.