Vyberte stranu

Platobné karty, vernostné karty, zľavové a bonusové karty, či karta na vstup do zamestnania či elektronická gastro karta. Nazrite do vaše peňaženky, a priznajte sa, koľko všakovakých kariet v nej máte. Je ich veľa. Karty síce môžeme presunúť do mobilu, ale ich správa dá zabrať aj bežnému človeku. A teraz si predstavte, že nie ste domácnosť ale firma. Pre svojich zamestnancov musíte tieto karty nielen vydávať ale ich aj manažovať. 

hanzel ggfs

Odpovedá Michal Hanzel, riaditeľ spoločnosti GGFS.

Väčšina spoločností na Slovensku totiž pre svojich zamestnancov používa niekoľko technologických spôsobov manažmentu stravovania, dochádzky, prístupov do práce a rôznych benefitov. Tieto systémy nie sú väčšinou kompatibilné a prepojené. Prinášajú tak zvýšené náklady na prevádzku a administratívu. No proste chaos. Prečo nemať jednu kartu a jej správu, ktorá by to všetko vyriešila? Nemožné? Predstavujeme vám CALLIO BONSY –  jedinečný informačný systém pre správu zamestnaneckých účtov, ktorý v sebe spája dochádzku, zamestnanecké prístupy, benefity, zabezpečenie stravovania, rekreačného príspevku a ďalšie funkcie na jednej karte. Viac o tejto univerzálnej karte nám povie Michal Hanzel, riaditeľ spoločnosti GGFS, ktorá prevádzkuje systém CALLIO BONSY.

Ako vlastne vznikol príbeh CALLIO a čo vás motivovalo pre vstup na tento trh?

Boli to paradoxne stravné lístky, ktoré vo svete fungujú viac ako 50 rokov na Slovenku od roku 1991. Celé dve dekády sa zavedený systém fungovania papierových gastrolístkov takmer vôbec nemenil. Výraznú zmenu trhu pred 4 rokmi naštartoval až vstup elektronickej stravnej karty CALLIO. Uvedomili sme si, ako veľmi je potrebné modernizovať poskytovanie tejto služby na možnosti, ktoré prináša dnešná digitálna doba. Keďže disponujeme potrebnými technológiami, bol to jeden z primárnych dôvodov, prečo sme sa rozhodli vstúpiť na trh. Chceli sme inovovať tradičné papierové stravné lístky.

Čo vlastne priniesla elektronická stravná karta CALLIO pre zamestnancov a zamestnávateľov?

Počas dlhého obdobia, kedy sa forma zabezpečenia stravy prostredníctvom gastrolístkov nijako výrazne nemenila, sa postupne začali objavovať argumenty proti nim – že sú administratívne náročné a pre zamestnanca skôr nevýhodné. Vďaka nášmu vstupu na trh ale výrazne zosilnel konkurenčný boj, z čoho jednoznačne ťažia klienti – zamestnávatelia, nakoľko získali zabezpečenie stravy pre svojich zamestnancov za oveľa výhodnejších podmienok, než kedykoľvek predtým.

Zároveň sa odstránili všetky zásadné výhrady, týkajúce sa papierových stravných poukážok. Ich poskytovanie, tzn. nabitie elektronických straveniek na kartu je administratívne nenáročné, pre zamestnanca je použitie karty jednoduché, pohodlné a bezpečné. Na strane  druhej – akceptačné miesta, čiže poskytovatelia stravy, nemajú na ich prijímanie väčšie nároky než na bežnú úhradu platobnou kartou. Elektronizácia sa stala novým trendom a za pár rokov sa podarilo vybudovať akceptačnú sieť pre elektronické poukážky v prakticky rovnakej kvalite ako tomu bolo pri pôvodných papierových  stravných poukážkach.

 

Keď si zoberieme klasický tlačený stravný lístok a kartu CALLIO? V čom je ich zásadný rozdiel?

Vďaka CALLIO karte sa stalo zabezpečenie stravovania pre zamestnávateľov efektívnejšie a hospodárnejšie. Odstránili sa možné škody, ktoré vznikali zabudnutými alebo stratenými papierovými poukážkami. Výpočet a objednávku je v súčasnosti možné realizovať priamo zo mzdového systému bez nutnosti ručného prepočítavania alebo dodatočných nákladov. Každý zamestnanec dostáva poukážky v elektronickej podobe na svoju zamestnaneckú kartu automaticky. Najnovšie už aj akceptačné miesta upravujú svoje pokladničné systémy tak, že presne a automaticky určujú spôsob využitia (len na stravu a i.), čo sa inou formou (napríklad príspevkom na stravu v hotovosti) nedá zabezpečiť. Elektronické stravovacie poukazy sa na elektronickú kartu dajú zakúpiť mesačne, polročne aj na celý rok. Zatiaľ čo tradičné gastrolístky majú obmedzenú platnosť.

Ale išli ste ešte ďalej. K strave ste pridali aj ďalšie možnosti. Prišla CALLIO BONSY, ktorá nie je len o stravovaní.

Elektronickými stravenkami sme začínali, v súčasnosti nám však naša technologická platforma umožňuje ísť ešte ďalej. Preto hovoríme už o CALLIO BONSY, čo je jedinečný informačný systém pre správu zamestnaneckých účtov, ktorý v sebe spája dochádzku, zamestnanecké prístupy, benefity, zabezpečenie stravovania, rekreačného príspevku a ďalšie funkcie. Zamestnancom tak uľahčuje život, keďže majú všetko na jednej karte a nemusia využívať rôzne iné kartičky, prístupové kódy, čipy či bonusové karty a podobne.

Na akom technologickom princípe je CALLIO BONSY  založené?

Systém funguje na modulárnej platforme tak, aby šetril náklady spoločnosti. Na vytvorenej technologickej infraštruktúre sa zapínajú jednotlivé moduly podľa potrieb zamestnávateľa: evidencia dochádzky, autorizácia prístupov, výdaj pracovných prostriedkov, evidencia stravovania a podobne. Práve v tom je systém CALLIO BONSY vysoko efektívny. je výhodný pre všetkých používateľov, dokonca aj živnostníci majú možnosť prostredníctvom jeho využívania získať výhody, ktoré boli doteraz dostupné skôr len pre väčších zamestnávateľov.

Ako vlastne systém CALLIO BONSY funguje z pohľadu peňažných tokov medzi zamestnávateľom, prevádzkovateľom systému a samotnými prevádzkami  a za čo vlastne klient (zamestnávateľ) platí?

Ak zamestnanec konzumuje stravu v niektorej prevádzke, je potrebné túto stravu prevádzke uhradiť – a presne na to sú určené peniaze klientov.  Tie sú alokované na účtoch a môžu byť aj v státisícoch Eur, ale patria vždy klientovi, zamestnávateľovi, zamestnancovi, nikdy nie prevádzkovateľovi aplikácie. Ten zabezpečuje, aby sa klientove peniaze včas, riadne a v súlade s platnou legislatívou previedli na prevádzky, kde došlo k odobratiu služby. Za prevádzku aplikácie klient platí len vopred dohodnutý fixný poplatok, ktorý sa odvíja napríklad od počtu zákazníckych účtov, či rozsahu využívania modulov. Takto môže byť aplikácia ekonomicky atraktívna aj pre menšie firmy či živnostníkov. Výhody sú spravidla spoločné pre všetkých používateľov – vďaka systému hradia len odobraté, teda skutočne realizované služby (napríklad rekreáciu či stravné), veľkou výhodou je skutočná úspora nákladov a v prípade živnostníkov je to navyše možnosť, ako získať všetky daňové zvýhodnenia.

Z pohľadu daňové zvýhodnenia, aké majú zamestnávatelia i živnostníci možnosti?

Ide o výhodné riešenie pre obe strany – zamestnávateľov i zamestnancov. Zvýšenie nominálnej hodnoty elektronickej stravnej poukážky totiž znižuje náklady zamestnávateľa v porovnaní s finančnými odmenami alebo inými formami odmien o viac ako 20 %, keďže sú oslobodené od odvodov. Na strane druhej, zamestnancovi zostane pri benefite vo forme stravovacej poukážky celá hodnota nabitých poukážok v porovnaní s finančnou odmenou, z ktorej zaplatí 30 % na daniach a odvodoch. Uvediem príklad: Pri finančnej odmene v sume 500 € zostane zamestnancovi čistý príjem 351 €, pričom ak mu zamestnávateľ navýši hodnotu elektronickej stravovacej karty o poukážky v hodnote 500 €, zamestnanec môže na stravu minúť celých 500 €. Pokiaľ ide o živnostníkov, Callio karta je výhodná aj pre nich, keďže s ňou môžu ušetriť až stovky eur ročne. Ak si totiž živnostník zakúpi Callio kartu, ktorú si nabije stravnými poukážkami na celý rok 2020,  zaplatí na daniach a odvodoch až do 915 € menej. Tento krok sa oplatí najmä tým, ktorí si v daňovom priznaní neuplatňujú paušálne výdavky.

Akú ďalšiu úsporu nákladov systém CALLIO BONSY prináša?

Okrem toho, že spoločnosti neplatia extra poplatky za implementáciu potrebných funkcií, ide o šetrenie nákladov na administratívu, či času spojeného so zabezpečením jednotlivých aktivít pre zamestnancov. Systém napríklad obsahuje funkciu, ktorá automaticky sleduje čerpanie príspevkov na rekreáciu a tieto informácie má zamestnávateľ možnosť jednoduchým spôsobom vložiť do svojho mzdového systému. Tiež nie je potrebné evidovať samostatné zamestnanecké účty a karty pre dochádzku, prístupy a podobne. Aj pre menšie firmy je úspora napríklad pri manipulácii s rôznymi papierovými poukážkami, šetrenie nákladov na bezpečnosť pri manipulácii, systém nepracuje s poplatkami spojenými s doručovaním poukážok.